SilverLine

Serwis hurtowy

Logowanie

O firmie | Kontakt | Nowe konto | Odzyskaj hasło | Informacja o przetwarzaniu danych osobowych | English

Informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Marcin Wilkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Silver Line Marcin Wilkowski z siedzibą w Gdańsku (80-382) przy ul. Beniowskiego 3A/52, NIP: 583-021-90-03 jest Administratorem Państwa danych osobowych; e-mail: biuro@silver-line.pl.
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  Określono cele przetwarzania Państwa danych. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane identyfikacyjne oraz kontaktowe:
  1. w celu realizacji procesu zamawiania i sprzedaży towarów i usług:
   W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
  2. jeżeli Państwo wyrażą osobną zgodę, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane także w celu informowania o promocjach i nowych ofertach Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 4. Okres przechowywania danych
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z ze świadczoną przez Administratora usługą.
  2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora mogą być przetwarzane do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Administrator ustali, że się zdezaktualizowały.
 5. Odbiorcy danych
  Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych z dostawcą usług informatycznych oraz zewnętrzną obsługą księgową Administratora. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza granicami Polski.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Państwu usług przez Administratora.